Erfaren vårdgivare blir pålitlig partner för kvalificerad rekrytering och bemanning i sjukvården

MedHelps bemannings- och rekryteringsarbete inom sjukvården hjälper privata och offentliga arbetsgivare att hitta sjuksköterskor i tider av sjuksköterskebrist. Samtidigt som man tillgodoser sjuksköterskornas behov av flexibilitet och utvecklingsmöjligheter i sin arbetssituation.

–Det är möjligt genom att vi förstår behovet av rätt person och kompetens på rätt plats. Det är inte svårare än så, säger Hélène Kischinowsky, som är rekryteringschef vid MedHelp.

MedHelp startades för snart två decennier sedan som ett tjänsteföretag för att erbjuda vård på distans. Detta för att underlätta och skapa trygghet för patienter genom egenvårdsråd och minska antalet onödiga besök vid akutmottagningar. Därmed kunde trycket på sjukvårdsinrättningar minska. Syftet är bland annat att göra vården mer behovsstyrd och mindre kalenderstyrd, vilket alla har att vinna på.

Erfarenhet, kompetens och bredd

I höstas tog företaget ytterligare ett steg i sin utveckling och startade rekryterings- och bemanningsverksamhet. Lång erfarenhet av vård på distans och sjukvårdsrådgivning i kombination med erfarenhet, kompetens och bredd när det gäller just bemanning och rekrytering är framgångsfaktorer.

–I dialogen med kunder märker jag att man uppfattar oss som en trygg leverantör och en attraktiv arbetsgivare och det är väldigt viktigt för oss. Både att bredda oss mot kunderna i form av landstingsdrivna och privata vårdcentraler och att vara en seriös arbetsgivare med rätt förutsättningar för att våra konsulter ska trivas och kunna göra ett bra jobb, säger Hélène.

–Vi för täta dialoger med våra kunder. Det är extremt viktigt för oss att kunna vara en samarbetspartner att räkna med, eftersom vi vet att när behovet uppstår är det noga att det blir rätt.

Trots att det på många håll råder en form av kris och flykt från vården så har MedHelp förmågan att attrahera sjuksköterskor. Det är smart och enkelt att söka jobb hos MedHelp.

–Vi kan bland annat erbjuda lösningar som underlättar för de som söker jobb och skapa erbjudanden som attraherar en modern sjuksköterska idag.

De sjuksköterskor som MedHelp rekryterar har en bredd i sin profession. Det finns en samlad erfarenhet från äldreomsorgen, vårdcentraler, specialistmottagningar, sjukhuskliniker, barnavårdscentraler och mycket annat. Alla har klinisk erfarenhet och minst fem år i yrket.

Tillmötesgår högt ställda krav

–De flesta sjuksköterskorna på MedHelp har stor erfarenhet av distansvård och sjukvårdsrådgivning, vilket är efterfrågad kompetens hos bland annat försäkringsbolag och banker. Det är tryggt för våra kunder att vi har en sådan samlad bredd och kunskap och personal som finns tillgänglig för kortare eller längre uppdrag eller för den som har behov av att rekrytera fast personal, säger Hélène Kischinowsky.

MedHelp är bra på att tillmötesgå de kunder som har stora krav på sjuksköterskornas kompetens och erfarenhet och som upplever det svårt att tillfälligt få fatt på denna kompetens när den egna personalen av olika skäl inte är på plats. MedHelp erbjuder både uthyrning i mycket korta uppdrag som bara några timmar och uppdrag som sträcker sig över ett år.

–För oss är det en intressant förändring att även hjälpa våra kunder på plats, med kompetens direkt i verksamheterna. Tidigare har vi ju gjort våra insatser på avstånd, säger Jonas Sareld, marknadschef på MedHelp.

–Vi har sån stor erfarenhet efter att ha hjälpt vården och medborgare nästan 20 år med vård på distans genom våra stora uppdrag till offentlig sektor, företag och organisationer. Jag tycker att det känns oerhört roligt att vi kan hjälpa vården, försäkringsbolag med flera med våra kompetenta sjuksköterskor på ett nytt sätt, avslutar han.

Så kan MedHelp hjälpa er verksamhet – läs mer 

Presenteras av Medhelp

MedHelp är ett tjänsteföretag med smarta lösningar inom eHälsa som bidrar till samhällsnytta och utveckling. Vi förenklar och underlättar för företag, organisationer och vården. I vår roll som vårdoperatör erbjuder vi vård på distans med sjukvårdsrådgivning och andra digitala tjänster. Vi har flera hundra sjuksköterskor som hjälper sjuka. Vårt arbete inom eHälsa innebär att ge trygghet genom monitorering och dialog med kroniskt sjuka. Verksamheten bedrivs dygnet runt, året runt. Vår hemmamarknad är Norden och i Europa är vi en av de största vårdoperatörerna i vår bransch.

Så kan MedHelp hjälpa er verksamhet – läs mer