eHälsa


Ringla - Vi vill bidra till en bättre hälsa i Sverige. Vi vill utveckla möjligheter för dig och andra att ta del av ny kunskap och inspirera till förbättring. Du kommer att bli överraskad av hur mycket bra saker som egentligen görs. Och hur lite det krävs ibland, för att nya idéer ska nå många fler.

Framtiden är redan här

Vi vill skapa en rörelse som ger bättre hälsa. Det finns en massa goda idéer, inom svensk hälso- och sjukvård, om hur vi kan förbättra…