Bättre vård när läsplattan ersätter papperslappen

Trots att journalsystemen blivit digitaliserade så sker mycket arbete på sjukhusen fortfarande med hjälp av papper och penna. 
Genom en mobil version av vårdinformationssystemet Cosmic håller Cambio nu på att förändra detta. Resultatet är stora tidsbesparingar, mer engagerade patienter och en starkare lagkänsla bland vårdpersonalen.