Bättre vård när läsplattan ersätter papperslappen

Trots att journalsystemen blivit digitaliserade så sker mycket arbete på sjukhusen fortfarande med hjälp av papper och penna. 
Genom en mobil version av vårdinformationssystemet Cosmic håller Cambio nu på att förändra detta. Resultatet är stora tidsbesparingar, mer engagerade patienter och en starkare lagkänsla bland vårdpersonalen.


MedHelp startar verksamhet i södra Europa

eHälsoföretaget MedHelp startar ytterligare verksamhet med sjukvårdsrådgivning och andra vårdnära tjänster från Malta. Det är ett nytt steg i ambitionen att erbjuda sina anställda sjuksköterskor att arbeta från annan ort och ett led i arbetet att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.