Cambio Healthcare Systems lanserar två lösningar som dramatiskt ökar patientsäkerheten

Tomas Mora Morrison

Moderna och innovativa eHälso-lösningar kan frigöra en omfattande outnyttjad potential för kvalitets- och effektivitetsvinster i sjukvården. Cambio har utvecklat mobila lösningar som flyttar IT-stödet direkt in i vårdsituationen samt integrerade och interaktiva kliniska beslutsstöd som ger hälso- och sjukvårdspersonalen realtidstillgång till aktuella och patientspecifika behandlingsriktlinjer i samband med vårdsituationen.

Tomas-mora-morrison

Tekniska innovationer och verksamhetsstöd som tar avstamp i sjukvårdens behov är en avgörande faktor för en effektiv, tillgänglig och jämlik vård. Cambios lösningar har utformats i nära samverkan med sjukvården och har skräddarsytts utifrån den nordiska sjukvårdens behov.

–Vi har utvecklat Cambio COSMIC, ett heltäckande vårdinformationssystem och en kraftfull plattform för kliniskt vårdstöd och patientadministration för alla typer av sjukhus och vårdmottagningar. Systemet har utvecklats i nära samarbete med vårdpersonal för att möta framtidens krav på patientsäkerhet och patientdemokrati, säger Tomas Mora Morrison, affärsutvecklingsansvarig på Cambio.

Kliniskt beslutsstödsystem introduceras i åtta landsting under 2015

Cambio COSMIC CDS är ett interaktivt kliniskt beslutsstöd som underlättar vårdens arbete med att följa medicinska riktlinjer, vilket bidrar till en ökad följsamhet, stärkt patientsäkerhet, förbättrade behandlingsresultat och en mer jämlik vård. Den första applikationen ger ett kliniskt beslutstöd vid strokerisk för patienter med hjärtflimmer och kommer att introduceras i åtta landsting under 2015. Denna applikation förväntas drastiskt minska antalet undvikbara strokes i befolkningen.

Mobilt dokumentationssystem spar värdefull tid

Mobila lösningar frigör administrativ tid från sjukvårdspersonalen och gör det möjligt att genomföra dokumentationsarbetet i samband med vårdsituationen. När Cambio COSMIC Nova testades på Akademiska Sjukhuset i Uppsala visade det sig att sjuksköterskorna sparade uppemot 50 minuter per arbetsdag genom att använda det mobila systemet.

–Många läkare och sjuksköterskor spenderar i dagsläget mycket tid vid datorn, då de i efterhand dokumenterar mötet med patienten. Cambio COSMIC Nova är ett mobilt dokumentationssystem som innehåller alla de funktioner som behövs för att journalföring och dokumentation av patientens vitala värden. Lösningen används i landstingen i ibland annat Västmanland, Kalmar och Uppsala, säger Tomas Mora Morrison.

Läs mer om oss på www.cambio.se

 

Presenteras av Cambio COSMIC

cambio_logo

Cambio Healthcare Systems grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med mer än 100 000 användare och 4 miljoner patienter.

För mer information gå in på www.cambio.se