Janssen sätter innovation i främsta rummet

Kristina Sandström, medicinsk chef på Janssen i Norden

Läkemedelsföretaget Janssen bidrar aktivt med forskning inom en rad olika områden och arbetar för att öka kopplingen mellan egen verksamhet och akademisk forskning.

–Vi arbetar för att lösa viktiga medicinska utmaningar där effektiva terapier idag saknas. Därför är en gedigen satsning på forskning och utveckling avgörande för att lyckas. Idag har vi verksamhet och forskning inom onkologi, immunologi och neuropsykiatri samt infektions-, metaboliska och kardiovaskulär sjukdomar. Vi investerar mer än 20 procent av vår vinst i forskning och utveckling, säger Kristina Sandström, medicinsk chef på Janssen i Norden.

Nya innovationscentra

Under 2013 startade Janssen fyra innovationscentra runt om i världen. Syftet var att tydligare koppla företagets verksamhet till akademisk forskning. Janssen har dessutom ett nätverk av ”forskningsinkubatorer”–laboratoriemiljöer där forskargrupper får hjälp att komma igång med sin verksamhet.

–Vår forskning riktar in sig på nya verkningsmekanismer och angreppssätt att bekämpa till exempel cancer. För fem år sedan hade vi 250 substanser i forskning, idag har vi minskat till 150. Poängen är att vi nu har mer specialiserade substanser och vi lägger mer resurser påfärre substanser för att nåbästa möjliga resultat, säger Kristina Sandström.

Cancer viktigt terapiområde

Ett terapiområde som Janssen lägger extra stor tonvikt vid är cancer. Företagets vision är att omvandla cancer till en sjukdom som går att bota eller kan förebyggas. Målet är att hitta terapeutiska lösningar som förlänger och förbättrar patienters liv via målinriktade behandlingar.

− Vi har tidigare haft cancer-behandlingar inom flera områden. Nu expanderar vi inom onkologi och satsar på betydligt fler områden. De flesta behandlingar har hittills varit inriktade påprincipen att förgifta cellerna eller kroppen. Nu finns äntligen teknologin för att ta fram mer riktade behandlingar som är effektiva, medför lägre risk för biverkningar och ökar livskvaliteten för patienterna, säger Kristina Sandström.

Rätt till jämlik vård

Janssen stödjer nationellt godkännande och introduktion av nya läkemedel. Samtidigt är det viktigt med tidigt införande av nya, innovativa läkemedel genom speciella godkännandeprogram för patienter med särskilda medicinska behov. På Janssen anser man därför att läkemedlen bör göras tillgängliga för alla såfort som möjligt efter det att läkemedlet har godkänts för försäljning.

–Vi anser att innovativa behandlingar ska bedömas utifrån det värde de tillför patienten, sjukvården och samhället. I ett inledande skede värderas ett läkemedel enbart utifrån kliniska resultat, men det är viktigt att i samarbete med sjukvården fortsätta att bedöma läkemedlets värde över tid, säger Kristina Sandström.

Nära dialog med vården

Janssen har haft förmånen att ha hittat bra samarbetspartners och har även kunnat köpa substanser som har varit unika. För att kunna fortsätta introducera produkter som är helt nya i sitt slag krävs kontinuerlig dialog med myndigheter och vård – så att gemensamma modeller kan upprättas för hur läkemedlen bäst gör nytta.

–Vi är inte intresserade av att sälja läkemedel till största möjliga volym, utan hänsyn till nytta för patient och samhälle. Istället vill vi genom att kontinuerligt samla in kunskap, erfarenheter och data om våra produkter skaffa oss insikter om vilka patienter som har bäst nytta av just våra läkemedel. Kunskapsinsamlingen från den kliniska vardagen är ett viktigt inslag i hur vi arbetar. Samarbetet med vården är därför inte bara viktigt utan helt avgörande för patientens bästa, säger Kristina Sandström.

 

 

Presenteras av Janssen

Janssen - logo

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är att av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontineter. Företaget är verksamt inom fem terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hema-tologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar samt metabola och kardi-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla fem nordiska länder med cirka 250 anställda.