Ny teknik ger mer tid till omvårdnad

Sedan förra året använder Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg det nya tekniska hjälpmedlet vid inkontinensutredningar, Tena Identifi.

Susanne Börjesson, HSL-chef på Tre Stiftelser.

Den nya tekniken gör det möjligt att prova ut individanpassade inkontinensskydd eller ta bort skyddet helt och istället assistera vid toalettbesök. Utöver den ökade värdigheten det ger våra boende, gör tekniken även att vi får mer tid till omvårdnad, säger Susanne Börjesson, HSL-chef på Tre Stiftelser. 

Tena Identifi ser ut som ett inkontinensskydd, men har inbyggda sensorer som registrerar när och hur mycket personer som inte själva kan styra över sina toalettbesök, kissar. Det används under en 72-timmarsperiod och via en dosa loggas mängd och tidpunkt för läckaget. Datan ställs sedan samman i en rapport som personalen använder för att planera de boendes toalettbesök och prova fram rätt storlek på inkontinensskydd. 

Ostörd nattsömn

Bland personalen har Tena Identifi tagits emot positivt. Framför allt eftersom det bidrar till att skapa livskvalitet för de boende. Nästan alla som har blivit utredda har kunnat byta till ett tunnare skydd eller till och med kunnat sluta använda skydd. 

– Det skapar värdighet för den boende att ha ett inkontinensskydd som märks så lite som möjligt. När vi visar resultatet från mätningen, känner de sig trygga i att våga byta till ett tunnare. Som en boende sa efter att hon fått ett mindre skydd: ”Jag känner mig så ledig och snygg nu”, säger Carina Gårdshage.

För personalen innebär bättre utprovade skydd att de inte behöver lägga lika mycket tid på att byta inkontinensskydd som tidigare. Istället kan de hjälpa till med toalettassistans så att fler slipper skydd. Ytterligare en fördel är att de boende inte behöver väckas mitt i natten för att kontrollera om skyddet behöver bytas, utan kan få en hel natts ostörd sömn. 

All personal utbildas 

Tre Stiftelser var med och testade Tena Identifi för ett drygt år sedan, inför att produkten skulle släppas på marknaden. Resultatet blev så bra att man beslutade att införa det permanent. All personal utbildades i hur skyddet fungerar och ska användas. Idag har man hunnit göra ett 40-tal inkontinensutredningar. 

3-4 februari står vi på MVT mässan i Stockholm tillsammans med Tre Stiftelser.
Kom och besök oss i vår monter (E:33) så berättar vi mer.

 

Smarta Tena Identifi

 

Tena Identifi är det nya, smarta sensorskyddet som används vid inkontinensutredningar. Tekniken har utvecklats av Tena, ett varumärke inom SCA, och lanseras just nu mot äldreboenden och vårdinrättningar.

Tena Identifi används inte dagligen, utan fungerar som ett verktyg vid inkontinensutredningar. 

• Under 72 timmar används skyddet med nio inbyggda sensorer. 

• En dosa på skyddets framsida registrerar när och hur mycket personen kissar. Informationen skickas sedan trådlöst till en databas. 

• Ur databasen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.

Läs mer på tena.nu

e.