Brett samarbete för att minska de vårdrelaterade infektionerna

Vårdrelaterade infektioner utgör ett växande hot mot hälso- och sjukvården. Därför vill SP nu samla sjukvård, politik och näringsliv för att diskutera hur man tillsammans kan tackla problemet, som varje år tar tusentals människoliv och kostar vården miljarder.

Christine Svärd.

Christine Svärd

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är idag en av sjukvårdens största utmaningar. I genomsnitt drabbas 10 procent av alla patienter som vårdas på sjukhus av en vårdrelaterad infektion, vilket innebär en stor belastning för vården. Enligt siffror från SKL ger VRI därmed upphov till cirka 750 000 extra vårddagar och en kostnad på cirka 6,5 miljarder kronor, varje år.

1 av 10 drabbade, hör mer på vårt gratis seminarium.

Trots att förbättrad hygien varit ett fokusområde för vården under många år minskar inte förekomsten av vårdrelaterade infektioner enligt SKL. En anledning till detta är att problemet med VRI är så komplext. För att minska smittspridningen krävs det nämligen en rad olika insatser, från förbättrad hygien för personal, lokaler och utrustning till innovationer kring läkemedel och arbetsrutiner för att skydda de mest utsatta patientgrupperna.

– Vi behöver nya innovativa lösningar som ska bidra till att minska antalet VRI:er och i förlängningen även antibiotikaanvändningen och problemet med resistenta bakterier, säger Christine Svärd, affärsutvecklingschef på SP Process Development och programledare för SP:s kunddag inom Life Science som i år har temat ”Innovation mot Infektion”.

Läs mer om SP-dagen ”Innovation mot Infektion” och anmäl dig här.

”Innovation mot Infektion” ska samla aktörerna

Enligt Christine Svärd räcker det inte med punktinsatser på enskilda sjukhus eller avdelningar för att få bukt med problemet. Innovationer behöver utvecklas i dialog mellan vårdpersonal, sjukhusledningar, myndigheter och näringsliv. För att arbeta kring den dialogen anordnar SP därför sin kunddag i Stockholm 16:e mars på temat ”Innovation mot Infektion”.

– Vi samlar aktörer från bland annat sjukvården, näringsliv, akademi, institut och myndigheter för att diskutera och lära oss mer om denna viktiga fråga. Branschen behöver friskas upp. Vi behöver innovation och samverkan – men hur beställer man det? säger Christine Svärd. 

Läs hela programmet för ”Innovation mot Infektion” här.

Under dagen kommer bland annat representanter från sjukhus och myndigheter berätta om sitt arbete för att förbättra vårdhygienen. SP kommer också själva att presentera några av de forskningsprojekt som man jobbar med på temat.

– Ett exempel på ett projekt som gör en verklig skillnad är FORMAMP* som Dr. Helena Bysell på SP leder. FORMAMP är ett EU-projekt där ett forskarlag, koordinerat av SP, tar fram nya strategier för behandling av infektioner. Totalt är det 16 partners som arbetar i projektet med en totalbudget på drygt 90 miljoner kronor under fyra år. Forskarna ska bland annat utveckla olika nanoformuleringar som bärare av antimikrobiella peptider. Dessa peptider är väldigt effektiva mot bakterier och verkar med en helt annan mekanism än traditionell antibiotika. Det gör att risken för utveckling av resistenta bakterier minskar drastiskt, säger Christine Svärd.

Varje år dör tusentals, kom på gratis seminarium om hur infektioner inom vården ska bekämpas.

 Dagen avslutas sedan med en paneldiskussion där förhoppningen är att mötet mellan de olika aktörerna ska ge upphov till nya idéer och ett gemensamt synsätt.

– Det är ett komplext problem men om alla parter börjar arbeta tillsammans så har vi en chans att vända den här trenden.

Anmäl dig till SP-dagen ”Innovation mot infektion”

* (Innovative Nanoformulation of Antimicrobial Peptides to Treat Bacterial Infectious Diseases)


SP-dagen Stockholm, 16 mars

INNOVATION MOT INFEKTION

Sjukvårdsbranschen behöver friskas upp. Läkemedelsrester kan påverka ekosystem och antibiotikaresistenta bakterier utgör ett globalt hot mot vår hälsa. Vi behöver innovation – men hur beställer man det? Välkommen till en SP-dag där aktuell forskning presenteras tillsammans med resultat från innovativa projekt.

Anmäl dig här >>

SP-dagarna 2016

SP-dagarna är sex halvdagar fyllda med kunskap, dialog och tankar om framtiden. Programmet vänder sig till samarbetspartners, kunder och finansiärer. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat. Varmt välkomna till 2016 års SP-dagar!

Transport, Lund 2 mars

Den stora omställningen

Från fossilberoende bilar och lastbilar till cyklar, nya drivmedel och uppkopplade fordon. Nu ställer Svenska städer om.
Anmälan >>

Samhällsbyggnad, Lund 3 mars

Framtidens flexibla stad

Världens städer förändras. Dessa förändringar ger nya utmaningar och lösningen kallas resiliens. Hur bygger man då?
Anmälan >>

Digitalisering, Göteborg 9 mars

Industri 4.0 

Industri 4.0 är på framfart i Europa. Vad är den smarta fabriken? Flexibilitet, korta ledtider och individuella produkter är några av målen.
Anmälan >>

Livsmedel, Stockholm 15 mars

Lönsamhet i alla led

Arbetet med den internationella livsmedelsstrategin har pågått sen våren 2015. Hur kan den skapa mervärde i hela livsmedelskedjan?
Anmälan >>

Bioeconomy, Stockholm 16 mars

Tiny but talented

Nanocrystalline cellulose is a bio-based material with huge future focus. Which sectors are ahead of the pack and how are they using the technology?
Anmälan >>