READi for Health stärker Skånes position som strategiskt eHälso-kluster

Region Skåne - READi for health

Skåne är en region med goda förutsättningar att driva innovation och produktutveckling inom eHälsa. EU-projektet READi for Health har kartlagt regionens möjligheter inom eHälsa och skapat en nätverksarena där sjukvården, patienter, akademin, och näringslivet kan samverka för att utveckla eHälso-idéer som underlättar och ger mervärde för patienten och vården.

I READi for Health, som drivs av FoU-centrum Skåne (Skånes universitetssjukhus) och Mobile Heights i Lund, samverkar fyra regioner i Europa. Målsättningen är att synliggöra möjligheterna med den nya mobila teknologin och hur den kan bidra till att ge en jämlik och högkvalitativ vård, identifiera hinder för införande av digital teknologi, samt föreslå och genomföra en handlingsplan för utveckling och snabbt upptag av eHälsoinnovationer i hälso- och sjukvården.

–Skåne har en lång FoU-tradition inom mobilbranschen och life science sektorn vilket ger goda förutsättningar att bidra till en attraktiv eHälsomarknad, regionalt, nationellt och globalt.
Forskningen och affärsutvecklingen befinner sig idag till stor del inom sina traditionella silor, vilket är hämmande för innovation och produktutveckling inom eHälsa, säger Ann Tronde, projektledare READi for Health, FoU-centrum Skåne.

READi for Health projektet vill därför skapa en innovationshub för eHälsa i hälso- och sjukvården. Målet är att branschöverskridande stödja entreprenörer från idé till färdig produkt, med fokus på att möta sjukvårdens och patienternas behov. I detta sammanhang måste hälso- och sjukvården ta en aktiv roll som partner och finansiär av innovativa utvecklingsprojekt.

Fokusgrupper stimulerar nätverkande

– I fokusgrupper med deltagare från sjukvården, teknikindustrin, akademin samt patienter diskuterar vi vårdens utmaningar, behov och hur teknikföretagen kan identifiera lösningar på dem. Fokusgrupperna bidrar till nätverkande och en ökad kännedom om såväl vårdens behov som teknikföretagens förutsättningar, säger Ulf Malmqvist, verksamhetschef FoU-centrum Skåne.

–Tvärdisciplinär samverkan och att involvera slutanvändaren, patienten eller sjukvårdspersonalen, på ett tidigt stadium, är en förutsättning för att utveckla eHälsotjänster som skapar värde, säger Helena Wiedling Fernandes, projektledare READi for Health, Mobile Heights.

Global utvecklingspotential

–Innovativa lösningar skapas i mötet mellan sjukvården, teknikföretagen och patienterna. Mötet mellan en ingenjör och en sjuksköterska kan exempelvis generera helt nya disruptiva lösningar som kan lanseras globalt, säger Mats Ekstrand, VD på Mobile Heights.

Läs mer om READi for health på http://www.readiforhealth.eu

Presenteras av EU-projektet READi for health

readi-for-health-region-skane

Vision: ”Bli ledande regioner där eHälsoinnovationer kan utvecklas och tas upp snabbt och sömlöst”
Mission: ”Nyttja regionernas unika kompetens inom ICT och hälso-och sjukvård för att utveckla och skala upp eHälsolösningar som skapar värde för vårdgivare, patienter och medborgare”
Regioner: Skåne, Oulu (Fi), Midi-Pyrénées (Fr), Murcia (Sp)
Tidslinje: Sept 2013-aug 2016
Kontakt: skane@readiforhealth.eu
www.readiforhealth.eu
www.skane.se/sv/Webbplatser/FoU_centrum_Skane/
www.mobileheights.org
https://www.facebook.com/groups/READiforHealth/