Västerbottens läns landsting tar ett helhetsgrepp om framtidens e-hälsoutveckling

I Västerbottens läns landsting pågår ett aktivt arbete som rustar landstinget för paradigmskiftet där samspelet mellan IT och teknik, vårdpersonal, patienter och olika vårdgivare fyller en nyckelfunktion.  Här ligger fokus på verksamhetsdriven utveckling, där tekniken används som verktyg för att effektivisera och bidra med nytta för samtliga intressenter i vården. 

Christina Igasto - Västerbottens läns landsting

–Vår definition av e-hälsa är all IT och teknik som stödjer invånare, vårdpersonal och beslutsfattare i arbetet med att främja en god hälsa och en tillgänglig och jämställd vård. En drivande faktor i vår e-hälsoutveckling är att ändra fokus från teknikutveckling till verksamhetsutveckling och invånarnytta med hjälp av modern teknik, säger Christina Igasto, chef för e-hälsoenheten i Västerbottens läns landsting.

VLL har bland annat genomfört workshops där medarbetarna fick formulera hur deras drömarbetsdag ser ut om fem år, för att därefter analysera vilket teknikstöd som behövs. I Umeå har man arrangerat en minimässa där vårdpersonal och e-hälsoleverantörer möttes för att diskutera framtidens e-hälsotjänster.

–Vi främjar även innovationsprojekt, såväl anslagsfinansierade samverkansprojekt med akademin som experimentella innovationssatsningar som utgår ifrån vårdens konkreta problemlösningsbehov, säger Christina Igasto.

 Gedigen behovsanalys föregår upphandlingsfasen

Sedan tjugo år tillbaks utvecklar VLL lösningar för vård på distans, vilket ökar vårdens tillgänglighet för patienter i såväl glesbygdsområden som tätort. Satsningen möjliggör exempelvis att specialistläkare som tidigare rest från Umeå för att besöka patienter i Skellefteå och Lycksele numera kan genomföra merparten av diagnostiseringen via videolänk, vilket spar mycket tid och resurser till förmån för patienterna.

–När vi upphandlar nya e-hälsotjänster inleder vi med en gedigen behovsanalys som kartlägger vårdpersonalens, patienternas och beslutsfattarnas behov. Ett brett helikopterperspektiv på e-hälsa som inkluderar såväl nationella som regionala och lokala satsningar är nödvändigt för att lösningarna ska bidra till ökad nytta, säger Christina Igasto.

En utmaning när nya e-hälsotjänster introduceras i vårdens komplexa miljö är att lösningen ska främja alltifrån patientsäkerhet till en tillgänglig och jämlik vård som inbjuder till delaktighet.

–Ytterligare en utmaning är att de elektroniska systemen bör vara väl integrerade och underlätta kommunikation mellan vårdgivare, exempelvis i form av informationsöverföring mellan olika journalsystem. Det är viktigt att leverantörerna utgår från invånarnas, vårdpersonalens och beslutsfattarnas behov och önskade effekt, snarare än dess tekniska funktionalitet, säger Christina Igasto.

Läs mer om oss på vll.se/ehalsa eller följ oss på twitter

 

Presenteras av Västerbottens läns landsting

Västerbotten utgör en åttondel av Sveriges yta och har en befolkning på cirka 261 000 människor. Med i snitt 4,7 invånare per kvadratkilometer finns ett uttalat behov av innovativa e-hälsotjänster som överbryggar de geografiska avstånden mellan invånarna och sjukvården. Landstingets e-hälsoenhet analyserar, introducerar och utvärderar e-hälsotjänster i hela landstinget och drivs utifrån ett utpräglat verksamhetsperspektiv.

Läs mer om oss här