Aiai hjälper kommuner att effektivisera personlig assistans

Aiai Kommun är en unik lösning för kommunens assistansverksamhet

Mer än hälften av alla privata assistansföretag använder idag Kaustiks efterfrågade webbtjänst för administration av personlig assistans – Aiai. Det gör bolaget till marknadsledande i Sverige för system som effektiviserar administrationen för personlig assistans. Användarfördelarna är frigjord tid och höjd kvalitet på själva utförandet. På kort tid har allt fler av landets kommuner börjat använda Aiai Kommun som ger samma möjlighet till effektivisering och kvalitetskontroll som de privata anordnarna.

-Kärnan i Aiai Kommun är den samma som för Aiai, det vill säga ett smart och flexibelt schema som tar hänsyn till användarnas behov och myndigheternas redovisningskrav inkl. BankID-signering och filöverföring till Försäkringskassan. Aiai Kommun har modifierats bl a genom schemakontroll mot de kollektivavtal som är förekommande hos kommuner såsom Pan och Höök, berättar Anna Nelson, sälj-och marknadschef på Kaustik.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har identifierat välfärdsteknologi som ett viktigt utvecklingsområde, vilket Aiai är ett gott exempel på. Vi ser goda möjligheter att täcka kommunernas behov inom vår nisch eftersom kommunerna har samma behov som de privata utförarna, inte minnst genom BankID-signering och filöverföring till Försäkringskassan, säger Anna Nelson.

–Med Aiai får våra kunder snabbt överblick över assistansen. Genom att skapa enkla sammanställningar hjälper Aiai till att spara både tid och pengar. Vi underlättar kommunens rutiner så att kommunens verksamhet kan ta hand om det som är viktigt, att skapa en trygg tillvaro för assistansanvändare och assistenter, säger Anna Nelson.

Rösta på Kaustik i European Business Awards

Aiai Kommun löser många problem

Ungefär 15 500 personer i Sverige är idag berättigade till personlig assistans. Ofta är flera assistenter inblandade i assistansen hos en person. Detta skapar ett behov av effektiv administration. Nya regler för tillstånd och dokumentation har samtidigt fått administrationen att växa lavinartat. 

– Försäkringskassan har gjort en mängd justeringar av vad som ska rapporteras, det krävs fler och fler uppgifter. Det är svårt att hålla reda på för den enskilde. Samtidigt ställer Inspektionen för vård och omsorg allt högre krav på hur assistansanordnarens verksamhet ska bedrivas. Det är svårt för den enskilde eller kommunen att hålla reda på alla uppgifter som krävs. Därför är ett effektivt verksamhetsstöd genom Aiai Kommun en ovärderlig hjälp, framhåller Anna Nelson.

Se videon om Kaustiks unika historia och framgångsrecept:

 

Anna Nelson, sälj- och marknadschef på Kaustik, tog mot certifikatet där Kaustik AB utsetts till nationell vinnare och får representera Sverige i European Business Awards.-Det är verkligen spännande att Kaustik nu får jämföra sig med de mest dynamiska företagen i Europa där företagens samlade förmåga inom innovation, etik och framgång bedöms, säger Anna Nelson.

Anna Nelson, sälj- och marknadschef på Kaustik, tog mot certifikatet där Kaustik AB utsetts till nationell vinnare och får representera Sverige i European Business Awards.

-Det är verkligen spännande att Kaustik nu får jämföra sig med de mest dynamiska företagen i Europa där företagens samlade förmåga inom innovation, etik och framgång bedöms, säger Anna Nelson.

Presenteras av Kaustik