Kompanion Hemtjänstplanering – En hjälpande hand i en komplex vardag

Kompanion är en webbaserad tjänst för hemtjänstplanering. Ett modernt verktyg särskilt framtaget för att stötta svenska hemtjänstutförare i en komplex vardag.

Dagens hemtjänst är en verksamhet med höga krav på kvalitet, tidspassning, personalkontinuitet och en nyttjandegrad som får ekonomin att gå ihop. Detta i en vardag med dagliga förändringar, snabba ryck och där bemanningen ständigt måste matcha kundernas behov i form av såväl kompetens som arbetstider. Besöken är både korta och långa och innebär dagligen ett stort antal resor där personal behöver goda förutsättningar i form av korrekta restider för att förflytta sig mellan besöken. Med bil, till fots eller kanske med cykel?

– Vi tycker om att vara nära användarna, att bidra till en bättre vardag, både för våra användare såväl som i förlängningen, våra äldre. Vi kallar det ibland gräsrots-IT – att hjälpa till på riktigt, säger Tomas Lilja, initiativtagare och ansvarig för Kompanion. 

– Vi har sedan starten 2011 vandrat hand i hand med våra kunder och successivt utvecklat vår metodik, vår support och systemets olika funktioner, i samarbete med våra användare och de behov de har. Parallellt har också vårt företag genomgått en förändring där hemtjänstplanering har blivit vår passion. Vi tror fullt och fast att en god support och att finnas till hands för våra användare, är en av orsakerna till att så många utförare just valt Kompanion. IT system är så mycket mer än bara IT, fortsätter Tomas.

Läs mer om Kompanions smarta lösning

Kompanion särskiljer sig genom att vara lätt att lära sig och enkelt att använda. Med avancerade kartdata får användaren stöd för restider direkt på skärmen. Användaren kan bygga upp sina egna grupper, lag och kontaktpersoner, använda sina egna indelningar av kompetenser för att efter verksamhetens förutsättningar kunna möta kundernas behov.

För att underlätta schemaläggningen finns tydliga grafer som visar bemanningsbehovet baserat på kundernas planerade besök, vilket hjälper användaren att skapa effektiva scheman.

Kanske finns det andra system som har värdefull information eller där hemtjänstplaneringen kan bidra? Kompanion har färdiga integrationer med de flesta schemaläggningssystem, system för mobil återrapportering och till kommunernas verksamhetssystem.

”I slutändan är det en fråga att förbättra våra kunders nyckeltal. Att hitta en positiv spiral i den här processen med avseende på tids- och personalkontinuitet och samtidigt bli medveten och agera på kringtiden. Det finns ingen större belöning än när vi ser det lyckas för våra kunder med Kompanions hjälp” avslutar Tomas Lilja

Läs mer om Kompanion

Se videon om Kompanions smarta lösning:

 

 

Presenteras av

Kompanion är namnet och varumärket för våra lösningar inom hemtjänsten. Vårt bolagsnamn är Projektstyrning Prima AB och vi har jobbat med IT lösningar sedan 1982. Med Kompanion vill vi skapa trygghet och bättre utnyttjande av hemtjänstens resurser genom att ge hemtjänsten tillgång till marknadens kanske mest potenta och kraftfulla ruttoptimeringsmotor.

Läs mer på: http://www.kompanion.se/