Bättre samverkan gör äldre mer nöjda

Hägersten-Liljeholmens stadsdel, Stockholms stad, var en av de aktörer inom vård och omsorg av äldre som 2010 tilldelades medel från staten för att driva förbättringsarbete i samverkan med Stockholms läns landsting och privata aktörer. Arbetet har varit framgångsrikt och väckt stort intresse. 

marie-h-bergstrom-projektledare

Bättre samverkan – Bättre liv! handlar om att förbättra vården och omsorgen av de mest sjuka äldre, genom att förenkla informationsöverföringen och förbättra samarbetet mellan vård- och omsorgsgivare. Här har hela vårdkedjan funnits med från början och man har utgått ifrån 170 olika problem som deltagande verksamheter har identifierat med Lean-metodik. Problemen har samlats under 7 rutinområden. Man arbetar nu enligt de nya rutinerna och genom att ta vara på erfarenheter utveckla dem vidare samt hitta nya utvecklingsområden tex inom demensområdet.

Arbetet har varit framgångsrikt och den grupp äldre som omfattas av satsningen säger att de är mer nöjda med sin vård och omsorg nu än innan förbättringsarbetet startade. De verksamheter som deltar uppger att de har ökat sin förståelse för de övriga aktörernas verksamhet och situation.

Satsningen har nu fått fortsatt ekonomiskt stöd från kommun och landsting för att driva arbetet vidare. Målet är att säkerställa att de nya rutinerna implementeras i det dagliga arbetet och att sprida lärdomar. Genom att ta vara på erfarenheter för att följa upp och förfina arbetssätten och vidta åtgärder finns möjlighet att skapa och upprätthålla en långsiktligt hållbar vård- och omsorg som är mer kostnadseffektiv samt håller en högre kvalitet.

Läs mer om oss här

Våra mål

 • För dig som är äldre
 • Att du ska känna dig nöjd
 • Att förebygga dina behov av akut sjukvård.
 • Att säkerställa att du har rätt läkemedelsanvändning
 • Att öka din trygghet genom förbättrad information och mer riskförebyggande arbete
 • För personalen
 • Att öka kvaliteten i möten mellan medarbetare från olika organisationer
 • Att förbättra samverkan mellan deltagande aktörer
 • Att öka förståelsen för andra aktörers verksamhet
 • För verksamheterna
 • Att bättre utnyttja resurserna så att vården och omsorgen i högre grad utgår från den äldres behov

Vi som deltar

 • Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning
 • Beställarenheten(biståndsbedömare)
 • Hägersten-liljeholmens hemtjänst
 • Stockholms Läns landsting
 • Axelsbergs vårdcentral
 • Gröndals vårdcentral
 • Liljeholmens vårdcentral
 • Akutmottagningen Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
 • ASIH Långbro Park
 • Privata aktörer
 • Fruängens vårdcentral
 • Aleris Rehab
 • Attendo hemtjänst
 • Pr-vård
 • Hemstyrkan
 • Petras hemtjänst
 • Omsorgshuset
 • Vård- och omsorgskompaniet
 • Humana
 • Concura
 • Telefonplans vårdcentral

 

Presenteras av Hägersten-Liljeholmens Stadsdel

Bättre samverkan – Bättre liv! Förbättrar vården och omsorgen av de mest sjuka äldre, genom att förenkla informationsöverföringen och för- bättra samarbetet mellan vård och omsorgsgivare.

Läs mer om oss här