KINVO utvecklar framtidens vård och omsorg med innovationskraft och nya idéer

KINVO

I Katrineholms kommun har samverkan mellan kommunen, näringslivet och akademin resulterat i Katrineholms innovationsmodell för vård och omsorg, KINVO. Det är en nyskapande och effektiv innovationsmodell för offentlig sektor som fångar upp, utvärderar och utvecklar idéer från medarbetarna i kommunens omsorgsverksamheter. 

KINVO är en verksamhetsutvecklingsmodell som hjälper vården att möta framtidens utmaningar, däribland generationsväxling, smart resursanvändning och att möta ett ökande antal brukare med komplexa vårdbehov. KINVO lanserades 2011 och tillkom i samverkan mellan Katec (Katrineholms Entreprenörscentrum AB), Katrineholms Kommun, FOU Sörmland, Linköpings universitet-Nova Medtech samt följeforskning vid Mälardalens Högskola.

–Kärnan i KINVO är de idécoacher som vi i Katec utbildar inom ramen för projektet, deras roll är att coacha medarbetarna i kommunens och Landstingets verksamheter att presentera och realisera sina idéer. Idécoacherna fyller en nyckelroll genom att bidra med dagligt idéstöd ute på arbetsplatserna, säger Marie Gillstam, vd för Katec.

Stärker personalens delaktighet och kreativitet

KINVO har testats i flera omsorgsverksamheter i Katrineholms kommun, samt hemtjänst i Eskilstuna och Vårdcentral och Hjälpmedelscentral i Landstinget. Resultaten har varit så framgångsrika att Katrineholms Kommun nu siktar på att introducera modellen i hela vård- och omsorgsverksamheten med 1200 medarbetare.

–KINVO har genererat många positiva effekter. Modellen har medfört att många av medarbetarnas innovativa idéer och förslag har presenterats.  Personalens delaktighet och kreativitet har stärkts sedan de uppmuntrats till att kontinuerligt fundera kring hur saker och ting kan utföras på ett bättre, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt, säger Per Enarsson, vård- och omsorgschef i Katrineholms kommun.

Förebild för andra kommuner

–Behovet av nya produkter, sociala innovationer och nytänkande arbetssätt är stort inom vården. En av styrkorna med KINVO är att modellen stimulerar till innovationer och idéer som har sitt ursprung hos medarbetarna själva. De som arbetar dagligen i en verksamhet kommer ofta med de mest genomtänkta och initierade förändringsförslagen. Genom att vara modiga och visa på konkreta effekter av att implementera KINVO i sin verksamhet vill vi agera förebild för andra kommuner runtom i landet, säger Per Enarsson.

Läs mer om KINVO här: http://www.kinvo.se/wp/struktur-och-kultur/

 

Presenteras av KINVO

kinvo

KINVO är en innovationsmodell anpassad för offentlig sektor. Namnet är en förkortning av Katrineholms Innovationsmodell för vård och omsorg och modellen är ett resultat av ett projektsamarbete.

Läs mer om oss här