Socialtjänsten i Västerås stad valde komplett IT- stödsystem från Pulsen

Socialtjänsten i Västerås stad valde komplett IT- stödsystem från Pulsen

2013 inledde socialtjänsten i Västerås stad implementeringen av Pulsen combine, marknadens modernaste stödsystem för den kommunala socialtjänsten. Genom att välja ett heltäckande och webbaserat IT-stödsystem som skräddarsytts utifrån den kommunala socialtjänstens behov knyter Västerås stad effektivt samman medborgare, myndighet samt privata och kommunala utförare.

Pulsen combine möjliggör snabbare och smidigare processer eftersom ett formulär bara fylls i en gång. När en medborgare exempelvis via en e-tjänst ansöker om hemtjänst hamnar informationen direkt in i handläggarnas användarvy, vilket innebär att handläggarna inte behöver skriva in uppgifterna på nytt och dessutom kan ha en elektronisk dialog med medborgaren, vilket effektiviserar handläggningstiden.

Sekretessbelagda uppgifter behöver aldrig lämna systemet och är därmed mycket säkrare än vid traditionell hantering där handlingar i pappersform hanteras i den allmänna postgången. Pulsen combine har tre olika vyer: medborgarens, myndighetens och utförarens. Vyerna anpassas efter varje målgrupps behov och förkunskaper.

Tydligt processflöde underlättar handläggarnas arbete

–En fördel med Pulsen combine är att systemet inte tillåter användaren att gå vidare till nästa steg förrän det föregående steget i processen är färdigställt. Det säkerställer att man inte kan göra fel och underlättar handläggarnas dagliga arbete.  Vi har ett tydligare processflöde var man befinner sig i systemet vilket leder till en högre kvalitet på datat och gränssnittet är användarvänligt, säger Annelie Pettersson, administrativ chef på Sociala Nämndernas Förvaltning i Västerås stad.

En framgångsfaktor i Västerås Stads implementering av Pulsen combine är att implementeringen var väl förankrad i samtliga berörda grupper samt att ledningsgruppen stöttade införandet.

–Genom Pulsen Combine har våra handläggare tillgång till automatgenererade avgifter för exempelvis hemtjänst. Tidigare använde vi en separat avgiftshanteringsmodul, men nu läggs den avgift som medborgaren ska debiteras automatiskt in i programmet. Nästa steg för oss är att även introducera en automatiserad ersättningshantering, säger Annika Bärgård, systemansvarig för vård och omsorg samt individ och familj i Västerås Stad.

Plattform för framtidens e-tjänster

Genom att välja Pulsen combine har Västerås stad investerat i ett system som bland annat kan hantera medborgarnas krav på framtidens e-tjänster. En viktig del av Pulsen combine är den tekniska plattformen för e-tjänster som inkluderar och höjer den elektroniska servicenivån gentemot medborgarna. Systemet ger bättre insyn och ökad tillgänglighet för medborgarna samt snabbare och effektivare handläggningstider.

–I höst lanserar vi e-tjänster som gör det möjligt för Västeråsborna att fylla i ansökningar direkt på nätet, kommunicera elektroniskt med handläggarna via portalen samt inkluderas i processen genom att exempelvis kunna följa sin utredning under handläggningstiden, säger Annelie Pettersson.

Läs mer om oss här

Presenteras av Pulsen

pulsen - it's a promise

Pulsen combine möjliggör snabbare och smidigare processer eftersom ett formulär bara fylls i en gång. När en medborgare exempelvis via en e-tjänst ansöker om hemtjänst hamnar informationen direkt in i handläggarnas användarvy, vilket innebär att handläggarna inte behöver skriva in uppgifterna på nytt och dessutom kan ha en elektronisk dialog med medborgaren, vilket effektiviserar handläggningstiden

Läs mer om oss här