Digital vård med medarbetarnas behov i fokus

Katarina Pihl vd för Joliv.

Genom digitalisering ska vården bli både effektivare och smartare, för att kunna möta framtidens utmaningar. Men för e-hälsobolaget Joliv handlar digitaliseringen av vården inte bara om högteknologiska lösningar, minst lika viktigt är mänskliga behov och förutsättningar

I takt med att Sveriges och världens befolkning blir allt äldre växer också utmaningarna inom vård och omsorg. För både kommuner, landsting och den enskilde medarbetaren ökar därför pressen på att leverera mer vård med färre medarbetare. 

– Man måste hitta nya vägar för att jobba effektivare och smartare men ändå hålla kvar fokus på uppdraget: att ta hand om de äldre och ge dem hjälp, säger Katarina Pihl, vd på företaget Joliv som utvecklar IT-lösningar för vården. 

Som vd för ett högteknologiskt bolag inom e-hälsa har Katarina Pihl gjort en lite ovanlig resa. Efter att ha börjat sin bana inom hemtjänsten utbildade hon sig senare till socionom och arbetade under flera år med kommunal socialtjänst. Detta följdes sedan av många års arbete med tillsyn av socialtjänst på länsstyrelsen och senast arbetet som ledningssamordnare på Socialstyrelsens tillsynsavdelning. 

Katarina Pihls bakgrund är också på många sätt typisk för hela Jolivs verksamhet. För trots att man arbetar med högteknologiska lösningar utgår tekniken alltid ifrån mänskliga behov och förutsättningar. Hälften av Jolivs personal har en bakgrund inom vård och omsorg. Detta innebär att man kan hålla fokus på att de tekniska lösningar som skapas verkligen underlättar det vardagliga vårdarbetet. Istället för omständigt pappersarbete eller onödiga resor ska personalen helt enkelt kunna fokusera på det de gör bäst. 

– Det jag ofta brukar säga är att de som valt att jobba i vården har valt det för att få mötet med människor. De har inte valt det för att hålla på med teknik. Därför ska den vara så smidig som möjligt så att den bara känns som ett extra stöd för att kunna utföra mitt jobb, säger Katarina Pihl.

Produktutvecklingen har skett i nära samarbete med Västerås stad. Västerås är idag en föregångare inom svensk e-hälsa, som i sin tur är världsledande. För Joliv innebär det att man kan utveckla lösningar i den absoluta framkanten som väcker uppmärksamhet även internationellt.

Presenteras av Joliv

Joliv grundades 1999 av två sjuksköterskor vid ambulanssjukvården i Västerås som upplevde att de ofta saknade bakgrundsinformation om sina patienter. Tanken föddes att det med modern teknik borde vara möjlig att underlätta arbetet med vård och omsorg i hemmet. Idag har Joliv produkter som underlättar det dagliga arbetet inom omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och skolhälsovård. Systerbolaget Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

För mer information gå in på www.joliv.se