Snabb vårdkontakt främjar psykisk hälsa

Snabb vårdkontakt främjar psykisk hälsa 

På Skiftinge vårdcentral i Eskilstuna pågår sedan ett par år tillbaka ett framgångsrikt förbättringsarbete med att minska den psykiska ohälsan hos patienterna. Även om området psykisk hälsa inte är prioriterat inom öppenvården är behovet stort och de vinster man kan uppnå överskrider vida insatsernas kostnader, hur man än mäter. En grundsten i Skiftinge Vårdcentrals strategi är att erbjuda patienterna snabb handläggning: inom två veckor får man en professionell kontakt. Det snabba flödet ger hela vårdcentralen positiva effekter med nöjda vårdtagare och lägre läkemedelsförskrivningar.

Gunilla Jakula Fredén är beteendevetare och ingår i Skiftinge Vårdcentrals psykosociala team.
– Det behövs stora resurser för att behandla psykisk ohälsa, säger hon. Stress, ångest och depression ligger högt i Försäkringskassans statistik. Men resurser är heller inte allt: vi har visat att mycket av förbättringspotentialen ligger i en medveten och genomtänkt metodik. Modiga chefer som vågat satsa har också varit viktigt.

Vid det första mötet med en ny patient, ett så kallat bedömningssamtal, fyller patienten i ett formulär med skattningar för upplevd ångest, stress och depression. Formuläret ligger till grund för samtalet där man gemensamt kommer fram till åtgärder och behandlingsformer. Just denna tidiga kontakt upplevs som positiv både av patienter och personal: patienten slipper gå hemma med fortsatt oro och vårdpersonalen ser stora vinster i att patienterna sorteras rätt från början.

– Vi i det psykosociala teamet avsätter var sin halvdag i veckan till bedömningssamtal och resten av tiden håller vi i gruppbehandlingar och individuella kontakter, säger Gunilla Jakula Fredén. Just att vi är en grupp med olika yrkesidentiteter gör arbetet extra givande och jag önskar att fler vårdcentraler kunde få samma resurser som vi.

Ola Hildonen arbetar som psykolog på Skiftinge Vårdcentral.
– För många av våra patienter är det just behovet av snabb kontakt som är det viktiga, säger han. Det är när man söker hjälp som förändringsviljan är som störst och det är också då det är lättare att göra något åt problemen. Redan vid den första kontakten kan man ge värdefulla tips på vägen.

Som psykolog handlar mycket av behandlingen för psykisk ohälsa att identifiera vad i livssituationen som skapar stress och väcker obehag. Ofta är lösningarna långsiktiga, ett tidsperspektiv som primärvården egentligen inte har.
– Men det fungerar ändå väldigt bra, säger Ola Hildonen. För många gör det stor skillnad bara att få sätta ord på och tala om problemen och av en psykolog eller beteendevetare få professionella råd och tips. Det gäller att fokusera på vad vi kan göra här och nu.

För depressionspatienter har Skiftinge Vårdcentral sjukgymnastledda träningsgrupper som man direkt blir inbjuden till, där har fysisk aktivitet väldokumenterat god effekt. Även annan behandling sker ofta i grupp och för många patienter ger det tillräckligt med stimulans för att kunna komma vidare.

Presenteras av Landstinget Sörmland

 

Skiftinge Vårdcentral
Skiftinge vårdcentral i Eskilstuna har omkring 13 000 personer listade hos sig. Personalen utgörs av 45 medarbetare som tillsammans har hög kompetens och lång erfarenhet och är dessutom flerspråkig och hbtq-certifierad. Skiftinge Vårdcentral erbjuder förutom traditionella kontaktvägar även digital mottagning genom videosamtal.

Verksamhetschef Ulla Mitt-Holm, ulla.mitt.holm@dll.se
Läs mer här: http://www.landstingetsormland.se/Halsa-vard/


Primärvård
Skiftinge vårdcentral är en av landstingets 18 vårdcentraler som ligger under divisionen Primärvård, som ofta är det första mötet en patient har med den sörmländska vården. På landstinget Sörmlands primärvård finns en mängd olika kompetenser och yrken och just nu söker vi nya talanger.
För att se lediga jobb: http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Jobba-hos-oss/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/

Divisionschef Aina Nilsson, aina.nilsson@dll.se