Diligent hjälper svensk vård och omsorg att arbeta effektivare och smartare

En växande åldrande befolkning medför att svensk vård och omsorg står inför omfattande framtidsutmaningar. Utmaningarna ökar behovet av smarta och effektiva arbetsflöden och en öppen inställning som välkomnar innovativa arbetssätt. ArjoHuntleighs tjänst Diligent introducerar ett nytt sätt att organisera vård- och omsorgsarbetet genom att tillvarata enhetens egna resurser.

–Lösningen på framtidens utmaningar handlar inte om att springa fortare utan snarare om att arbeta smartare. Genom att se över och effektivisera sina arbetsflöden kan vård- och omsorgsverksamheter redan nu planera och vara redo för de förändringar vi kommer att stå inför, säger Ulrika Olsson, Sverigechef på ArjoHuntleigh.

Diligent har använts i dryg tjugo års tid i många länder runtom i världen. De senaste åren har tjänsten rönt stor framgång i Danmark och sedan ett drygt halvår tillbaks är den introducerad på bred front även i Sverige.

–Diligent går i mångt och mycket ut på att se över och nyttja vårdtagarens mobilitet. Traditionellt sett krävs två medarbetare i samband med tunga lyft och förflyttningar av vårdtagare, men med rätt hjälpmedel och kompetens kring hur man bäst använder sin egen kropp i samband med tunga lyft kan medarbetare istället genomföra många förflyttningar på egen hand, säger Ulrika Olsson.

Innovativt arbetssätt som spar resurser med bibehållen vårdkvalitet

En undersköterska i äldreomsorgen lyfter i snitt 1,8 ton under ett arbetspass. Diligent gör det lättare att planera arbetet på ett sätt som minimerar antalet överflödiga och omotiverade lyft.

–Diligent är ett arbetssätt som varken kompromissar med patientsäkerhet, kvalitet eller trygghet för vårdtagaren. Erfarenheter från projekt som gjorts visar däremot att vårdtagarna ofta känner sig mer delaktiga i sin vardag genom att ta en mer aktiv roll i sin omsorg, i nära samverkan med vårdpersonalen. De vårdenheter som tillämpar Diligent upplevs dessutom ofta som attraktiva arbetsplatser eftersom de delegerar ett större ansvar för vården till medarbetarna, säger Ulrika Olsson.

Dilligent minskar belastningsskadorna och underlättar vardagen i Viborgs kommun

Äldreomsorgen i Viborgs kommun i Danmark karakteriseras av ett utpräglat fokus på arbetsmiljö och har därför ingått ett samarbetsavtal med ArjoHuntleigh kring värdering av arbetsmiljön i samband med bad- och hygiensituationer i vården. 2012 beslutade sig Viborg kommun för att implementera Dilligentprojektet på samtliga äldreboenden i kommunen.

–Det glädjer mig att kunna förbättra den fysiska arbetsmiljön för mina medarbetare, det smittar av sig på deras psykiska arbetsmiljö. Ytterligare en synergieffekt är lägre sjukfrånvaro på grund av belastningsskador, vilket gagnar oss alla. En ökad värdighet för vårdtagaren är också en mycket viktig förbättring, säger Susanne Simonsen, centerledare för äldreboenden i Viborgs kommun.

–Den här typen av utrustning innebär att vi reducerar medarbetarnas fysiska belastning och att vi kan gå hem efter en arbetsdag utan att ha ont i rygg och axlar. I vissa vårdsituationer kan vi arbeta ensamma istället för att vara två. Det medför ofta att vårdtagaren upplever en ökad närvaro i kontakten med vårdpersonalen, säger Susanne Andersen, ergocoach i äldreomsorgen i Viborgs kommun.

Läs mer på www.arjohuntleigh.se/tjanster/diligent/

Presenteras av ArjoHuntLeigh

ArjoHuntLeigh ingår i Getingekoncernen. I Getingegruppen ingår också GETINGE Infection Control och Maquet och omsätter årligen nästan 27 miljarder kronor. Totalt har koncernen nästan 16000 anställda i över 40 länder.

Läs mer om oss här