Webbtjänsten Aiai effektiviserar administrationen för personlig assistans

AIAI

Kaustik har utvecklat det webbaserade verksamhetsstödet Aiai, som är skräddarsytt för assistansanordnare, personliga assistenter och assistansanvändare. Aiai är marknadsledande bland Sveriges privata anordnare av personlig assistans och nu vill allt fler av landets kommuner börja använda tjänsten.

Magnus-Crossner-foto

Ungefär 16 000 personer i Sverige är idag berättigade till personlig assistans. I takt med att nya regler för tillstånd och dokumentation förändras har verksamhetsområdet fått ett allt större behov av effektiv och säker administration. De skärpta kraven på hur assistansen ska bedrivas har även bidragit till en viss komplexitet i det administrativa arbetet. Webbtjänsten Aiai har utvecklats för att underlätta administration av personlig assistans.

Aiai minskar behovet av manuell administration

– Sveriges kommuner delar de privata assistansutförarnas behov av att effektivisera administrationen. Många kommuner saknar i dagsläget digitala verksamhetsstöd och ägnar sig i stor utsträckning åt manuell handläggning, vilket är ineffektivt och tidskrävande. Vi har inlett samarbeten med ett antal kommuner. Vår förhoppning är att fler kommuner ska implementera ett modernt verksamhetsstöd som frigör tid till att leverera assistanstjänster av högsta kvalitet, säger Kaustiks vd Magnus Crossner.

Kärnan i Aiai är en schemafunktion med automatiska tidrapporter och lönehantering som kontrolleras mot aktuella kollektivavtal och arbetstidslagen. Aiai håller koll på myndigheternas redovisningskrav. Försäkringskassans räkning och annan nödvändig rapportering upprättas automatiskt.

– Den digitala administrationen säkerställer att schemaläggning, tidsredovisning och slutligen löneutbetalningar utförs korrekt och med betydligt färre felkällor än vid manuell hantering. Aiai möjliggör en strömlinjeformad administrationsprocess i ett systems som är synkroniserat med alltifrån gällande kollektivavtal till de senaste riktlinjerna och bestämmelserna från IVO och Försäkringskassan, säger Magnus Crossner. Aiai innehåller även ett kvalificerat IT-stöd för den dokumentation och journalhantering som Socialstyrelsen/IVO kräver för beslutande insatser enligt LSS.

Kaustik är inte bara en IT-leverantör utan betraktas som ett kunskapsföretag inom personlig assistans. Genom exempelvis Aiai Akademi har Kaustik skapat en mötesplats för kunskapsutbyte för anordnare av personlig assistans. Via Aiai Akademi kan kunderna ta del av seminarier kring exempelvis arbetstidslagstiftning och social dokumentation. Kaustik fungerar många gånger som resurs och kompetensbank dit kunder vänder sig med allehanda branschfrågor som rör anordning av personlig assistans.

Läs mer på www.aiai.se

Presenteras av Kaustik

AIAI - Kaustik

Aiai skapades 2003 av entreprenören Erik Ljungberg för att täcka sitt egna assistansbehov. Tjänsten Aiai har sedan utvecklats i snabb takt och används idag av fler än 40 000 personer. Aiai är idag Sveriges ledande webbtjänst för administration av personlig assistans.

Läs mer om oss här