Välfärdsteknik för bättre hälsa, vård och omsorg

Sveriges Kommuner och Landsting

Välfärdsteknik för bättre hälsa, vård och omsorg

Kostnaderna blir högre, befolkningen allt äldre och risken för kroniska sjukdomar ökar. Samtidigt råder brist på viss vård- och omsorgspersonal och invånare ställer krav på kommuner och landsting att erbjuda välfärdstjänster på nya sätt. Vi behöver förändra våra arbetssätt, möta människors förväntningar och öka kvaliteten i vård och omsorg samtidigt som befintliga resurser används mer effektivt. Digitaliseringen ger oss den möjligheten och det är hög tid för sektorn att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen medför.

Den digitala utvecklingen gör det möjligt att nå en mer tillgänglig vård och omsorg där större hänsyn tas till individens behov, önskemål och förutsättningar. Smarta digitala lösningar kan bidra till ökad trygghet och självständighet för äldre och personer med funktionsnedsättning samtidigt som möjligheterna att vara aktiva medskapare förbättras. För att nå dit behöver invånarnas perspektiv alltid vara i centrum av utvecklingen av välfärdsteknik.

Men det behövs även ett mer kraftfullt samarbete på regional och nationell nivå för att vi samlat ska kunna möta invånarnas förväntningar, möjliggöra effektivitetsvinster och förbättra arbetssituationen för medarbetare. Det är dags för gemensamma initiativ för att nå en bred överenskommelse om hur utvecklingen gemensamt ska stimuleras och finansieras. Utvecklingen kräver snabba och robusta nät i varje människas hem, en standardisering av kommunikationen mellan olika trygghetstjänster (sensorer, nattkameror, hälsomonitoreringstjänster m.m.) och samordnade processer mellan statliga, kommunala och landstingskommunala aktörer för att tillgodose service, support och kvalitet.

Det handlar om att investera i en framtid där alla människor som vill får möjlighet att bo hemma längre och med hjälp av säkra, effektiva och kvalitetssäkrade tjänster inom välfärdsteknologin får en ökad trygghet samt mycket bättre förutsättningar för att kunna leva det liv man vill.

Per Mosseby, direktör
Avdelningen för digitalisering
Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer om oss här

Presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges landstig och kommuner

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer om oss här