Framgångsrik implementering av välfärdsteknologi i e-hemtjänstkommunen Nacka

Välfärdsteknologi har på senare år blivit ett allt viktigare komplement i äldreomsorgen. Äldreenheten i Nacka kommun var tidigt ute med att testa och implementera välfärdsteknologi som en självklar del av den dagliga hemtjänstverksamheten. Satsningen är framgångsrik och har bland annat resulterat i en förbättrad livskvalitet genom ökad trygghet för hemtjänstens kunder.

Anne-Lie Söderlund Enhetschef Äldreenheten Nacka kommun

Nacka kommun deltog 2011-2014 i EU-projektet Innocare, som kartlade teknikmognaden hos hemtjänstens personal och kunder. Fem hemtjänstföretag testade GPS larm, påminnelsesystem och fjärrstyrd nattlig tillsyn. Resultatet av satsningen var överlag positivt.

Bygger långsiktigt stabil plattform

Hösten 2014 bestämde sig Nacka kommun för att börja en långsiktig satsning på teknikstöd med början av 2015. Kommunen har anställt en projektledare med fokus på att implementera välfärdsteknologi, och just nu jobbar han med upphandlingsunderlaget för framtidens välfärdsteknologitjänster i kommunen. Nacka kommun har också valt att profilera sig som en e-hemtjänstkommun, vilket ytterligare bidrar till det konsekventa arbetet med att införa smart teknologi i det dagliga omsorgsarbetet.

–En viktig förutsättning för att göra en framgångsrik satsning på välfärdsteknologi i äldreomsorgen är ett konsekvent och långsiktigt politiskt stöd för satsningen. Det tar tid att etablera en stabil plattform för välfärdsteknologi både bland användarna och medarbetarna, säger Anne-Lie Söderlund, enhetschef på äldreenheten i Nacka kommun.

Konsekvent dokumentation gav gedigen kunskapsbank

Ytterligare en framgångsfaktorer är att satsningen dokumenterats löpande, vilket resulterat i en gedigen erfarenhetsbank som är till stor nytta i arbetet med att bygga upp en hållbar struktur för välfärdsteknologi. Anne-Lie Söderlund uppmuntrar dessutom gärna andra kommuner att ta del av erfarenheterna och dokumentationen via kommunen hemsida.

–Man bör ha respekt för att införandet av välfärdsteknologiska lösningar medför förändringar och kan ta tid. Det är viktigt att tekniken introduceras i den takt som verksamheten klarar, att användandet av välfärdsteknologi alltid sker på kundens villkor samt att personalen får en gedigen introduktion och handledning så de känner sig trygga med tekniken, som är ett komplement till dagens traditionella äldreomsorg och ska inte ersätta några ”händer”, säger Anne-Lie Söderlund.

Anne-Lie Söderlund,
Enhetschef Äldreenheten
Nacka kommun

Jonas Ek
Projektledare Välfärdsteknologi
E-hälsosamordnare
Sociala kvalitetsenheten
Telefon: 08-718 77 88
Mobil: 070-431 77 88
E-post: jonas.ek@nacka.se
Läs mer om oss: http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/aldreomsorg/Sidor/default.aspx

Presenteras av Nacka Kommun

Nacka kommun gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Här bor 96 000 personer och antalet ökar stadigt. På den här sidan hittar du information om kommunens organisation och styrning och vad du får för dina skattepengar.

Läs mer om oss här