Västerås stad ger äldre ökad trygghet och delaktighet med ny teknik

Äthjälpmedlet Bestic ger personer med funktionsnedsättning möjligheten att äta självständigt. Foto: Bestic AB​

I arbetet med att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen har individnära teknikstöd länge lyst med sin frånvaro, med undantag för traditionella trygghetslarm.  I Västerås stad anser man att vård och omsorg inte bör vara den enda samhällssektorn som avstår från möjligheterna som den nya digitala tekniken ger. Sedan flera år tillbaka bedrivs därför ett omfattande utvecklingsarbete kring välfärdsteknologi och e-hälsa med fokus på att skapa mervärde för såväl individen som verksamheten. 

Solveig Nilsson - Västerås kommun

– Ökad trygghet, självständighet och integritet för våra äldre kan mycket väl gå hand i hand med en effektivare verksamhet där mindre spilltid går åt till annat än kvalificerat vårdarbete. En förutsättning är att vi arbetar metodiskt med att lära oss hur teknikens möjligheter och förändrade arbetssätt kan samverka på bästa sätt för att nå våra mål, säger Solveig Nilsson (S), ordförande i äldrenämnden i Västerås stad.

Efterlyser mer samverkan mellan kommuner

Under arbetet med bland annat e-hemtjänst, digitalt stöd på äldreboende, mobil dokumentation och digitala trygghetslarm har utmaningarna i att införa teknikstöd i vård och omsorg synliggjorts. Några utmaningar handlar om etik, attityder och arbetssätt. Där har Västerås arbetat med att få alla berörda att se möjligheterna och dra åt samma håll.

Andra frågor är svårare att rå på som enskild kommun, därför efterlyser man mer samverkan mellan kommuner och mer stöd från nationellt håll. Det gäller exempelvis teknik, juridik och IT-säkerhet. Tekniken upplevs många gånger som omogen och har ofta interoperabilitetsbrister. Här kan utvecklarna ta ett större ansvar och kommunerna ställa tydligare upphandlingskrav.

Arrangerar uppskattad välfärdsteknologisk mötesplats

I Västerås har man nu höga förväntningar på vad som kan komma ut ur det regeringsuppdrag som Myndigheten för Delaktighet nyligen fått för att ta fram och sprida information till kommunerna om digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård.

– Det kan bli en katalysator som får fart på utvecklingen inom området, men det är också viktigt att vi får en tydligare samsyn på vad lagen säger när det gäller exempelvis digitalt stöd för personer med demenssjukdom. Vi hoppas på konstruktiva bidrag från Socialstyrelsen, säger Eva Sahlén, direktör vid Sociala nämndernas förvaltning i Västerås stad.

Västerås stad var initiativtagare till konferensen Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa, MVT2015, som arrangerades för första gången i Kista i januari tillsammans med SKL och VINNOVA. Redan nu är planeringsarbetet igång inför MVT2016 den 3-4 februari och man ser fram mot att återigen få möta andra kommuner och leverantörer och byta erfarenheter kring dessa frågor.

Läs mer om oss på vasteras.se

Presenteras av Västerås Stad

Västerås stad

I Västerås stad anser man att vård och omsorg inte bör vara den enda samhällssektorn som avstår från möjligheterna som den nya digitala tekniken ger. Sedan flera år tillbaka bedrivs därför ett omfattande utvecklingsarbete kring välfärdsteknologi och e-hälsa med fokus på att skapa mervärde för såväl individen som verksamheten.

Läs mer om oss här