Vårdoperatör en spännande del av eHälsan

Vårdoperatör är en ny roll för sjukvården och en stimulerande del av framtidens arbete inom området eHälsa. Företaget MedHelp erbjuder patientnära jobb på distans för framförallt sjuksköterskor inom en rad specialiteter. 

–Det är en förmån att få vara med och använda smarta lösningar i sjukvården och att kunna koncentrera sig på en patient i taget, säger Barbro Waara, sjuksköterska sedan 25 år, som arbetat med vård på distans i tio år och som är platschef för en grupp vårdoperatörer vid MedHelps kontor i Kalix.

–För mig som sjuksköterska är detta ett fantastiskt sätt att kunna vara ett stöd både för patienten och för den befintliga vården. Det gäller både sjukvårdsrådgivning och monitorering av kroniskt sjuka. En stor fördel är att våra sjuksköterskor med rätt utrustning och uppkoppling också kan arbeta flexibelt.

MedHelp är ett tjänsteföretag som erbjuder smarta lösningar inom eHälsa, som underlättar och skapar trygghet hos patienter och minskar deras behov av att uppsöka akutmottagningar. Samtidigt minskar det trycket på sjukhusinrättningar och sparar därmed både tid och pengar. Företaget har 300 anställda vid fem kontor i Sverige och tre i Finland. Majoriteten är sjuksköterskor. Företaget har uppdrag för landstingen i Stockholm, Sörmland, Värmland och Uppsala.

–Vi bidrar till att göra vården mer behovsstyrd och mindre kalenderstyrd, säger Björn Arkinger, affärsområdeschef vid MedHelp. Det handlar om att våga tänka nytt. Ytterst är det politikernas sak att besluta vilka smarta lösningar som ska utnyttjas för att få vården att fungera i framtiden.

–Vi utvecklar och underlättar med smarta lösningar inom sjukvårdsrådgivning, vårdtriage, sjuk- och friskanmälan och andra digitala tjänster. Bland annat övervakas patienter med hjärtproblem eller lungsjukdomen KOL dygnet runt, fortsätter han.

Brett underlag för bedömningar

Vårdoperatören avlastar den befintliga vården, övervakar patienten på distans och ger råd både för att lugna patienten, undvika onödiga sjukhusbesök och för att hänvisa till akutbesök när medicinska värden visar att det behövs.

Barbro Waara ser stora fördelar med vårdoperatörens arbete på distans. Hon är till exempel uppkopplad till flera hjärtpatienters portabla EKG-mätare och kan följa de värden som registreras. Hon kan se oregelbunden hjärtrytm, om hjärtat gör extra slag, om det förekommer förmaksflimmer med mera.

–Totalt kan jag följa elva olika avvikelser. Det ger ett brett underlag i bedömningen av vårdbehovet och är ett komplement till vad patienten själv berättar när vi har telefon- och videokontakt, säger Barbro Waara. Hon kan också koppla in en läkare i distansmötet med patienten.

–Sammanfattningsvis tillför vård på distans stora värden – inte minst för patienterna. Det ger nya stora möjligheter att bedöma patientens situation och det avlastar för vården. Men är vården beredd att förändras, frågar sig Björn Arkinger i en slutkommentar.

 

Läs mer om hur det är att jobba för MedHelp och skicka in din ansökan här

Presenteras av MedHelp

 

MedHelp är tjänsteföretaget med smarta lösningar inom eHälsa.

Vi utvecklar och underlättar för företag, organisationer och vården genom att erbjuda vård på distans och tjänster som sjukvårdsrådgivning, vårdtriagesjuk- och friskanmälan och andra digitala tjänster.

Läs mer om hur det är att jobba för Medhelp och skicka in din ansökan här