MSD utvecklar Life Science-sektorns innovationsklimat

MSD är först bland de globala läkemedelsföretagen med att flytta hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Där blir MSD en del av ett kluster där sjukvård, industri och akademi utvecklas tillsammans. Ett innovativt klimat med många aktörer är en förutsättning för att klustret ska bli framgångsrikt, men också att alla aktörer kan samlas kring ett gemensamt mål; den enskilda patientens hälsa.

Jacob Tellgren, VD på MSD

Kring Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet och SciLifeLab bildas ett av Sveriges mest dynamiska Life Science kluster. Ett kluster som skapar förutsättningar för att utveckla en vård i världsklass.

–För oss är flytten ett långsiktigt strategiskt beslut. Det är viktigt att vara med i utvecklingen av det nya klustret så tidigt som möjligt och därigenom få tillgång till den dynamik och kompetens som samlas på ett geografiskt begränsat område. Erfarenheter från andra framgångsrika Life Science kluster i bland annat Boston och Cambridge visar att den fysiska närheten till andra aktörer i branschen är en avgörande framgångsfaktor, säger Jacob Tellgren, vd för MSD i Sverige.

Tolv nya läkemedelsintroduktioner på två år

Under perioden 2015-17 planerar MSD att introducera tolv nya läkemedel som tillsammans representerar en stor spännvidd. Samtliga läkemedel bidrar till en förbättrad livskvalitet, några kan även bidra till att rädda liv på svårt sjuka patienter.

–Att vi under kort tid kan lanserara tolv helt nya läkemedel är resultatet av en mångårig och konsekvent forskning inom främst onkologi, diabetes, infektion och akutsjukvård. Få om ens något läkemedelsföretag står inför en så här spännande resa under de kommande åren. Vi befinner oss i en händelserik utvecklingsfas som konkretiserar vårt fokus på innovationer och bidrar till att driva hela branschen framåt, säger Jacob Tellgren.

Innovationsblogg vill bidra till ett mer innovativt Sverige

I april lanseras ”Innovation Sverige” med stöd av MSD, en blogg där framstående och intressanta personer delar sin vision om utmaningar och möjligheter i arbetet med att skapa ett mer innovativt Sverige. Syftet med bloggen är att inspirera till diskussion om innovations-frågor, frågor som vi anser är avgörande för svensk konkurrenskraft och välfärd, inte minst inom Life Science sektorn.

–Innovation handlar om att hitta nya lösningar och se till att de kommer till användning. Innovation handlar lika mycket om innovativa affärslösningar som om nya produkter, säger Jacob Tellgren.

MSD har under flera år haft innovation som tema för sitt huvudseminarium i Almedalen. Så är det även i år.

–Alla är överens om vikten och värdet av ett dynamiskt innovationsarbete, utmaningen är att förverkliga visionerna och få fart på det konkreta innovationsarbetet, säger Jacob Tellgren.

För mer information besök www.msd.se eller www.innovationsverige.se

Presenteras av MSD

MSD

MSD är ett globalt forskningsintensivt företag som årligen investerar 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Vi är redan stora inom klinisk forskning i Sverige och vi har stora förhoppningar om att tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting utveckla metoder för att utvärdera och optimera nya terapier när de introduceras i vården.

Läs mer om oss här