Ska vi kasta ytterligare 2 miljarder i sjön?

Fler händer ger inte med automatik bättre kvalitet.
Vi måste fråga oss – ”Hur blir det sen?”.

Det blir inte med automatik bättre bara för att man har fler händer i vården eller för att man inför ett modernt it-stöd. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där allt tyder på att välfärdsteknologi och e-hälsa kommer växa lavinartat. Vad ska vi tänka på för att inte dras med i lavinen utan istället utnyttja investeringarna på bästa sätt? Det räcker inte bara med att byta ut en traditionell metod mot digital för att förbättra verksamheten.

johanna-lethin-jacobson

Enligt Regeringens skrivelse 2005/06:139 Nationell it-strategi för vård och omsorg så slår man fast att patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet kraftigt kan förbättras genom användning av olika former av it-stöd.

Nu investerar de flesta av landets kommuner i välfärdsteknologi och e-hälsa och det gäller att inte sjabbla bort möjligheten att få en bra avkastning från sin investering. Vi vet att många kommuner investerar i dyra system och lägger kraft och resurser på införande och utbildning, men någonstans därefter så går luften ur. Det finns flertal exempel på lyckade och väl genomförda implementeringar där både projektplan och tidsplan har varit väl genomtänkta.

Men den viktiga frågan vi ska ställa oss är – ” Hur blir det sen?”. Finns ingen väl utarbetad plan och strategi för hur man ska arbeta efter att it-stödet är implementerat så kommer inte investeringens fulla potential att utnyttjas.

Låt oss titta på en kommun där man har två likartade hemtjänstgrupper. Likartade i personal­sammansättning, brukares behov och geografi. I den ena gruppen användes 25 % av arbetstiden till att förflytta sig mellan brukarna. Den andra gruppen använde 15 % av sin arbetstid. Skillnaden berodde på sättet man planerade utförandet. Båda grupperna består av 30 personer. 10 % skillnad i restid motsvarar ca 3 personer i verksamheten.

Frågan är då om den grupp som hade mindre restid gav ”sina” brukare mer tid eller om de hade en bättre ekonomi?  Och det enkla svaret är nej. Förklaringen till detta beror helt enkelt på att man varken haft beredskap för, eller tänkt igenom sina processer för hur den tid som frigjordes skulle användas.

Här utmärker vi oss på Phoniro. Vi är en helhetsleverantör som kan hjälpa verksamheten hela vägen, som kan svara på frågan – ”Hur blir det sen?”. Vi vet. Vi har erfarenhet. Vi kan verksamhetsutveckling och hjälper er nå maximal avkastning på er investering.

Johanna Lethin Jacobson, ansvarig för Välfärdsteknologi på Phoniro, har mångårig erfarenhet av implementation av komplexa it-stöd för kommunal vård och omsorg.

Läs mer på www.phoniro.se

Presenteras av Phoniro

Phoniro Systems startade sin verksamhet 2002 med utveckling av nyckelfria lås till hemtjänsten. Idag finns närmare 70 000 av våra digitala lås installerade och vi samarbetar mednärmare 200 av Sveriges kommuner. Vi fortsätter att utveckla innovativ välfärdsteknologi för en bättre vård och omsorg. Vi erbjuder verksamhetskompetens och välfärdsteknologi för hemtjänsten, särskilda boenden, hemsjukvården och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Framtiden är redan här. Är du redo?

Läs mer om oss här