Digital vård med medarbetarnas behov i fokus

Genom digitalisering ska vården bli både effektivare och smartare, för att kunna möta framtidens utmaningar. Men för e-hälsobolaget Joliv handlar digitaliseringen av vården inte bara om högteknologiska lösningar, minst lika viktigt är mänskliga behov och förutsättningar

Ehälsomyndigheten

Det våras för e-hälsan

Begreppet e-hälsa har använts på många olika sätt; över tid har definitionen utvecklats från ”digitalisering” till ett fokus på verksamhetsutveckling. Hälso- och sjukvården samt omsorgen…